Qendra e Gjakovës më 1960

Kështu ishte qendra e qytetit në vitet e 60-ta.